Velkommen til ProCon Development

Hvilke opgaver udfører ProCon

De konsulentopgaver, som ProCon deltager i, er bredt favnende men dog koncentreret om 5 hovedområder indenfor virksomhedsrådgivning.

– Løbende bistand til virksomhedens administration og økonomiafdeling
– Rådgivning i forbindelse med opstart af virksomhed
– Virksomhedsrådgivning
– Generationsskifte eller salg af virksomhed
– Professionel bestyrelse