Velkommen til ProCon Development

Generationsskifte eller salg af virksomheden

Planlægning

Det er vigtigt, at virksomhedens planlægning også indeholder overvejelser omkring generations-skiftet eller direkte salg.

Overvejelserne har naturligvis forskelligt indhold alt efter om der er tale om mindre virksomheder, der ofte er ejet og ledet af samme person, eller om der er tale om større selskaber med flere ledelsesressourcer. Men uanset virksomhedens størrelse, branche eller geografiske placering er der visse fælles kendetegn.

Et generationsskifte omhandler altid to områder, nemlig de organisatoriske og forretningsmæssige overvejelser, og de tekniske overvejelser.

 

Målet for generationsskifte

  • at virksomheden skal have en ledelse, der kan bringe den videre i en positiv udvikling til gavn for både medarbejdere og ejere,
  • at indehaveren skal bringes i en situation, hvor der er beslutnings- og handlefrihed til at vælge sin fremtid i forhold til virksomheden,
  • at beskytte formuen og fordele denne retfærdigt mellem arvingerne.

Virksomhedsanalyse

En grundig analyse af virksomheden baseret på ejerens/ledelsens og medarbejdernes egne opfattelser af styrker og svagheder.

Start med serviceeftersyn af virksomheden

  • forretningsplanen
  • virksomhedens grundlæggende værdier
  • analyse af virksomheden

På baggrund af virksomhedsanalysen tegnes profilen af den fremtidige ledelse i virksomheden. Samtidig afklares fremtidige indsatsområder for sikring af den bedst mulige forberedelse på generationsskiftet.

Generationsskifte – sådan gør du …

Vi er klar til netop den sparring som du behøver for at komme videre i overvejelserne om generationsskifte eller salg af din virksomhed.
Hvis du vil vide mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed, er vi altid klar til et uforpligtende møde.