Velkommen til ProCon Development

Virksomhedsrådgivning

ProCon har gennem mange år udfører virksomhedsrådgivning, hvor opgaverne har været koncentreret om at sikre både nyetablerede og eksisterende virksomheder grobund og mulighed for vækst, stabilitet og udvikling, gennem aftale om løsning af konkrete enkeltstående opgaver eller gennem fastere længerevarende samarbejdsaftaler.

 

ProCon kan med sin mangeårige erfaring i dansk erhvervsliv rådgive din virksomhed indenfor mange områder. Vi kan med andre ord være med til at skabe vækst i din virksomhed ved at løse problemerne og styrke de stærke sider yderligere.

 

Enhver opgave omkring virksomhedsudvikling tager udgangspunkt i en grundig analyse af virksomheden baseret på ledelsens og medarbejdernes egen opfattelse af styrker og svagheder. Efter afklaring af indsatsområderne, arbejder vi aktivt sammen med ledelse og medarbejdere på at lave en udviklingsplan, der tager hensyn til virksomhedens grundlæggende værdier og skal føre virksomheden frem til de opstillede mål.