Velkommen til ProCon Development

Professionel bestyrelse

Hvorfor få en professionel bestyrelse?

Mange bestyrelser i de små og mellemstore virksomheder er i dag stadig sammensat af ejerens nærmeste familiemedlemmer og ofte tillige af familieadvokaten. Det kan der være mange gode grunde til. Men i disse virksomheder er det ofte også vigtigt hele tiden at spørge sig selv, om virksomhedens bestyrelse er sammensat rigtigt i forhold til virksomhedens aktuelle behov.

Det skal understreges, at det absolut ikke er alle virksomheder og virksomhedsledere, der vil kunne drage nytte af en professionel bestyrelse.

Vi har lyst til at være med der, hvor virksomheden har mulighed for og lyst til udvikling, og hvor ejeren ikke har noget imod at blive kigget over skulderen og få konstruktiv kritik.

Professionelt bestyrelsesmedlem

Et professionelt bestyrelsesmedlem som medspiller i bestyrelsen er kun interessant for de udviklingsorienterede virksomheder, hvor ejeren ikke vil være enerådende, men er parat til at dele virksomhedens ledelse med professionelle fagfolk i en bestyrelse. Samtidig skal ejeren være villig og have ressourcer til at yde en indsats i bestyrelsesarbejdet.

Et aktivt samspil er i mange tilfælde et nøgleord for en gunstig udvikling. ProCon / Jørgen Knudsen har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde på alle niveauer.

ProCon / Jørgen Knudsen går ikke ind for “professionelle” tanter, men arbejder ærligt og vedholdende i bestyrelsesarbejdet.